Hammamtaa fi Qubannoo

Wanta filatame hagamtaa jijjiira, sochoosa, marsaa ykn duufessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Qubanno fi Hamamtaa fili


Hammamtaa fi Qubannoo

Wanta filatame hammamtessa ykn sochoosa.

Marsaa

Wanta filamee nanneessa.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.