Bal'ina

Amaloota guutuu fakkaasaa wanta filatamee qindeessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Bal'ina fili

Kabala Sarara fi Guutinsarratti,

Sajoo

Bal'ina


Bal'ina

Wanta fakkaasaa filatameef dirqaalalee guutuu qindeessa.

Gaaddidduu

Add a shadow to the selected drawing object, and define the properties of the shadow.

Iftooma

Dirqalaalee iftoomaa guutuu wanticha filatameetti fayyadamtu qindeessi.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.