Haalata Uumi

Maqaa Haalataa

Haalata haaradhaf maqaa galchi.

Tarree Haalatoota maamiloo

Haalatoota hiika fayyadamaa kan galmee ammeeti hidhame tarreessa.