Distribute Rows Equally

Dheerina tarree filamee tarree isa dheeraa waliin wal simsiisuuf filannoo keessatti sirreessa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Kamshaa Guutola kabala Gabatee irraa baniitii,

Sajoo cuqaasi.

Qixaan Tarreewwan Tamsaasi