yabbuu

Barruu filatame yabbuu taasisa. Yoo qareen jecha keessa jiraate, jechi marri yabbuu ta'a. Yoo filannoon ykn jechi yabbuu ta'ee argame, dhaangessuun ni haaqama.

Yoo qareen jecha keessa hin taane fi barruun hin filatamne, haalatni bocquu barruu katabde irratti hojjeeffama.

Ajaja kana bira gahuuf...

Baafata halqarraa bani - Halata - Yabbuufili

Sajoo

Yabbuu