Arfii

Bocaquu fi dhangeessuu bocquu arfilee filatamanif jijjiira.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Arfiifili

Barruu Dhangii Kabala (wanta keessaa qaree waliin), cuqaasi.

Icon

Arfii


Bocquu

Dhangeessuu fi bocquu fayyamuu barbaaddu ifteessi.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.