Wanta

Inserts an embedded object into your document, including formulas, 3D models, charts and OLE objects.

Ajaja kana bira gahuuf...

Saagi - WantaFili


Foormulaa

Inserts a formula into the current document.

Wanta OLE

Wantoota OLE galmee ammee keessatti Saaga. Wanti OLE akka kornyoo ykn wanta ida'ameetti saagameera.