Maakroo kaasa

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Ajaja kana bira gahuuf...

Saagi - Arfii Addaa Fili

On the Standard or the Insert toolbar, click

Sajoo

Arfii Addaa


Yeroo qaaqa Arfilee Addayaa keessa afii cuqaastu, duraargiini fi lakaddi lakkoofsa walitti galoo arfiileedhaaan agarsifama.

bocquu

Select a font to display the special characters that are associated with it.

Citatutaa

Akaakuu yunii koodii bocquu ammee fili. Arfiilee addayaa akaakuu yunii koodii filatameef gabatee arfii keessatti agarsifamaniiru.

Gabatee Arfiilee

Click the special character(s) that you want to insert, and then click Insert.

Arfiilee

Displays the special characters to be inserted. Edit this field if you want to change the current selection of characters.