Kabala Haloojii

Kabala Haloojiiqarree jala foddaati argmu mul'isa ykn dhoksa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Mul'annoo - Kabala HaalojiiFili