Manage changes

Accept or reject recorded changes.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Edit - Track Changes - Manage


Tarree

Jijjiiramoota dhuunfaa fudhu ykn dhiisi.

Gingilchaa

Tarree jijjiiramootaa caancalee Tarree irraa gingilchuuf ulaagaa qindeessi.