Naanneessaa Galmeewwan Hundaataaf

Galme hundaataa keessaa, Naannessaa mul'annoo baramoo fi mul'annoo hundataa gidduu jijjiiruu ni dandeessa.

Galmee Hundataa fi Gariigalmeewwanii

Naanneessaa qaamolee ijoo galmee hundataa tarreessa. Yoo qarree hantuuttee gubbaa maqaa galmee xiqqaa tarree keessatti haara galfachiitu, xurree guutuun galmee xiqqaa agarsiifameera.

Mul'annoo hundataa Naanneessa keessaa sajoowwan armaan gadii agarsiisa:

Toggle Master View

Mul'annoo hundataa fi mul'annoo baratamoo gidduu jijjiira.

Icon

Toggle Master View

Gulaali

Qabeentota qaama filatamani kan tarree Naanneessaa keessaa gulaalii. Filannoo yoo faayilii ta'e, faayilichi gulaaliidhaaf banama. Filannoon yoo kasaa ta'e, qaaqni kasaa ni banama.

Icon

Gulaali

Haaromsa

Qabeentota haaromsuu barbaadde cuqaasuun fili.

Icon

Haaromsa

Filannoo

Qabeentota filannoo haaromsa.

Kasaawwan

Kasaawwan mara haaromsa.

Kornyoowwan

Kornyoowwan mara filannoo haaromsa.

Mara

Qabeentota mara haaromsa.

Kornyoo gulaali

Ajajni kun kan argamu faayilii Naanneessaa keessaa mirga-cuqaasuudhaani. Amaloota kornyoo faayilii filatameef jijjira.

Saagi

Faayilii fi kasaa ykn galmee haaraa galmee hundataa keessaa saaga.

Sajoo Qaxxee

Akkasumas faaayiloota galmee hundataa keessaa faayilii harkisuudhaan minjaala'aa kee irraa fi Naanessa mul'annoo hundataa irratti kaa'uudhaan


Icon

Saagi

Kasaa

Kasaa ykn qabeentaa galmee hundataa saaga.

Faayilii

Faayiloota jiraatoo tokko ykn isaa ol galmee hundataa keessatti saaga.

Galmee Haaraa

Galmee xiqqoo uumaa saaga. Yeroo galmee haaraa uumtu, maqaa faaylii fi iddoo galmee itti olkaa'uu baraadde galchuu ni kakaata.

Barruu

Keewwata haaraa galmeee hundataa keessatti bakka galchuu dandeessutti saaga. Barruu barruu jiraataa ittaanuu kan galfata Naanneessaa keessaatti saaguu hin dandeessu.

Qabeentootas Haalan Olkaa'i

Saves a copy of the contents of the linked files in the master document. This ensures that the current contents are available when the linked files cannot be accessed.

Icon

Qabeentootas Haalan Olkaa'i

Gadi siqsi

Moves the selection down one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

Gadi siqsi

Ol Siqsi

Moves the selection up one position in the Navigator list. You can also move entries by dragging and dropping them in the list. If you move a text section onto another text section, the text sections are merged.

Icon

Ol Siqsi

Haqi

Filannoo tarree Naanneessaa irraa haqa.