Maxxansi

Qabeentota gabatee muraa faayilii ammee keessaa kan dhangii iftessuu dandeessuu saaga.

Madda

Displays the source of the clipboard contents.

Filannoo

Select a format for the clipboard contents that you want to paste.