Muri

Filannoo gara gabatee muraatti jalteessuu fi haqa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Guulaali- Muri fili

+X

Waaltinaa irratti Kabala cuqaasi.

Sajoo

Muri