Ergi

Jalteessa galmee ammee gara fayyadamawwan garagaraatti erga.

Ajaja kana bira gahuuf...

Baafata Faayilii - Ergi


E-mail Document

Opens a new window in your default e-mail program with the current document as an attachment. The current file format is used.

Ergaa-e akka DGHtti

Aleergii akka qaaqa PDFtti mul'isa, galmee ammee gara Dhangii Galmee Harkee(DGH) aleerga, ittiaansuudhaan foddaa ergaa-e erguu DGH waliin akka miiltotti bana.