Xiinannoo

Displays statistics for the current file.

Ajaja kana bira gahuuf...

Faayilii - Amala - Xiinannoo caancala


Fuulawwan

Baay'ina fuulawwanii faayilii keessaa.

This statistic does not include tables that were inserted as OLE objects.