Akka------olkaa'i

Saves the current document in a different location, or with a different file name or file type.

Ajaja kana bira gahuuf...

Faayilii- Olkaawwii Akkafiladhu


The following sections describe the LibreOffice Save as dialog. To activate the LibreOffice Open and Save dialog boxes, choose - LibreOffice- General, and then select the Use LibreOffice dialogs in the Open/Save dialogs area.

Sajoo Yaaddannoo

To save a document as a template, use the command File - Templates - Save As Template.


Connect To Server

Opens a dialog where you can set up connection to various types of servers, including WebDAV, FTP, SSH, Windows Share and CMIS.

Olee Sadarkaa Tokko

Move up one folder in the folder hierarchy. Long-click to see the higher level folders.

Sajoo

Sadarkaa Tokko Ol

Create New Folder

Creates a new folder.

Sajoo

Create New Folder

Places area

Displays "favourite" places, i.e. shortcuts to local or remote locations.

Bal'ina agarsisa

Displays the files and folders in the folder that you are in.

Maqaa faayilii

Enter a file name or a path for the file. You can also enter a URL

Akaakuu faayilii

Select the file format for the document that you are saving. In the display area, only the documents with this file type are displayed. File types are described in Information on Import and Export Filters.

D'oh! You found a bug (text/shared/01/ref_pdf_export.xhp#ref_pdf_export not found).

dhangiiwwan faayilii XML

Sajoo Ofegannoo

Yoomiyyuu galmee kee akaakuu faayiliiLibreOffice keessa olkaa'i gara akaakuu faayilii alaantootta aleergitu, amalootni dhaan gessuu baay'een tarii ni badu.


Olkaa'i

Saves the file.

Iggitaan walin Olkaa'i

Faayilichaa iggitaan hayyisa,innis faayilicha fayyadamaan banuun dura galuu qaba.

Sajoo Yaaddannoo

GalmeewwanLibreOffice fayyaamuudhaan dhangii XML-irratti hundaa'e qofatu iggitaan olkaa'amuu danda'a.


Qindaa'ina gingilchaa gulaali

Wardiidirqaala wwani akaakuu wtan deetaa faayiloota baayedhaa olkaa'uu qindeessuuf si'iif haayyama.

Filannoo

Wantoota saxaatoo filataman qofa Draw fi Impressi LibreOffice dhangii birootti alerga. Sanduuqni kun yoo mirkanaa'uu baate, galmeen hundi alergama.

Sajoo Yaaddannoo

Yoo gara akaakuu faayilii galmee kamittu alergitu,galmeen hunduu alergama.