Olkaa'i

Galmeeammee olkaa'a yeroo galfata.

Ajaja kana bira gahuuf...

Faayilii - Olkaa'i

+S

Waaltina yookan Gabatee Kabala Deetaa cuqaasi.

Sajoo

Olkaa'i


Sajoo Yaaddannoo

Garruu Ootoo gulaaltu,ajajini kun gara Barruu Ootoo Olkaa'utti jijjiira