Galmee Hundataa

Pirojektoota walxaxaa kanneen akka kitaabaa qindeessuuf. Galmee Hundataatti fayyadami.A Galmeen Hundataafaayiloota dhuunfa tookkoo tokkoo boqonna kitaabaa qabachuuni danaa'a,akkasumas qabeentaafi kasaa.

Ajaja kana bira gahuuf...

Faayilii - Haraa - Galmee Hundataa filadhu