Welcome to the LibreOffice Draw Help

Akkaataa Fakkasaa LibreOffice Waliin Dalagdu

Ajajawwaan fayyadamuuf $[office name} Fakaasuu

Amalawwan Fakkasaa LibreOffice

Baafatawwan Fakkasaa, Kamshaalee, fi Qabduu LibreOffice

Baafatawwan

Kamshaalee

Furtuuwwan qaxxaamuraa Fakkiiwwaniif

Gargaarsa waa'ee Gargaarsaa

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

The Foddaa Gargaarsa LibreOffice

Tips and Extended Tips

Kasaa - Gargaartuu keessatti Jefuraa Barbaadi

Argadhu - Barbaadi Barruu-Guutuu

Toorbarruuwwan Taliiguu

Qabeentoota - Matadureewwan Gargaartuu Ijoo

Getting Support