Taattoo Dilgatoo

Qaaqa taattoo dilgatoo banuunIddoo amala taattoo dilgatoo itti fooyyesitu. Taattoo dilgatoo bali'na xiqqaa 3D dhaan. Faankishiniin kun taattoo 3D tiif jiraata.

Ajaja kana bira gahuuf...

Dhangii - Lafa Taattoo(Taattoota) fili


Sarara

Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.

Bal'ina

Wanta fakkaasaa filatameef dirqaalalee guutuu qindeessa.

Iftooma

Dirqalaalee iftoomaa guutuu wanticha filatameetti fayyadamtu qindeessi.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.