Daaggoo Taattoo

Qaaqa daaggoo taattoo banuun Iddoo itti amala daaggoo taattoo foyyeesitu. Daaggoon taattoo "vertical" bal'ina taattoo deetaa bukkeetti madda keessooti.

Ajaja kana bira gahuuf...

Qaaqa Dhangii - Gidaara Taattoo - Taattoo(Taattoota) fili


Sarara

Dirqaalalee dhangeessuu sarara filatameef ykn sarara kaasuu barbaaddef qindeessi. Dabalataanis xiyya irraantoo sararaatti dabaluu ykn mallatoolee taattoo jijjiiruu dandeessa.

Bal'ina

Wanta fakkaasaa filatameef dirqaalalee guutuu qindeessa.

Iftooma

Dirqalaalee iftoomaa guutuu wanticha filatameetti fayyadamtu qindeessi.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.