Baga Gargaarsa Calc LibreOfficetti Nagaan Dhufte

Gargaarsa Calc LibreOffice itti Akkaataa Ittiin Gargaaramtu

Qajeelfamoota LibreOffice Calc fayyadamuu

Amaloota Calc LibreOffice

Tarree Dalagaawwanii Akaakuudhaan

Taattoota LibreOffice keessaa fayyamamuu

Baafatoota, Kamshaalee fi Qabduuwwan Herregaa LibreOffice

Baafatoota

Kamshaalee

Furtuu Qaxxaamura Wardiifi

Gargaarsa waa'ee Gargaarsaa

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

The Foddaa Gargaarsa LibreOffice

Tips and Extended Tips

Kasaa - Gargaartuu keessatti Jefuraa Barbaadi

Argadhu - Barbaadi Barruu-Guutuu

Toorbarruuwwan Taliiguu

Qabeentoota - Matadureewwan Gargaartuu Ijoo

Getting Support