HOUR

Gatii yerootif sa'aa kenna. Sa'aatiin intijeeri 0 fi 23 gidduu jiruun kennama.

Caasima

HOUR(lakkoofsa)

Lakkoofsa, akka gati yerootti, kurnyee dha,kan sa'aan itti kennamu.

Fakkeenyawwan

=HOUR(NOW()) sa'aa ammaa kenna.

=HOUR(C4) yoo C4 =17:20:00 ta'e 17 kenna.

See also the following functions:

YEAR, NOW, MINUTE, MONTH, DAY, WEEKDAY.