OfGingilchaa

Ofumaan hammangaa man'ee filatamanii gingilcha,itti aansuun sanduqawwan tarree tar-tokkee iddoo wantoota agasiisuu barbaaddee itti filachu dandeessuu uuma.

Ajaja kana bira gahuuf...

Choose Data - AutoFilter.

On Tools bar or Table Data bar, click

Sajoocuqaasi

OfGingilchaa