Gargaarsa LibreOffice Basic

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org

This help section explains the most common functions of LibreOffice Basic. For more in-depth information please refer to the OpenOffice.org BASIC Programming Guide on the Wiki.

LibreOffice Basic wajjin hojjechuu

Bu`uura LibreOffice wajjin saganteessu

Faankishinoota sa`atii darbee

Recording a Macro

Qaaqa Bu'uuraa uumu

Gulaalaa Qaaqaa keessaatti Too'annoota uumuu

Amaloota too'annoota Qaaqa Gulaalaa keessaa jijjiiruu

Lakkadda Sagantaa Waliin Qaaqa tokko banuu

Gulaalaa Qaaqicha keessaa Too'annootaaf Fakkeenyoota Saganteessuu

Working with VBA Macros

Working with VBA Macros

Exclusive VBA functions

LibreOffice internal Basic macro libraries

LibreOffice installs a set of Basic macro libraries that can be accessed from your Basic macros.

The Tools Library

The Depot Library

The Euro Library

The FormWizard Library

The Gimmicks Library

The Schedule Library

The ScriptBindingLibrary Library

The Template Library

Gargaarsa waa'ee Gargaarsaa

The Help references the default settings of the program on a system that is set to defaults. Descriptions of colors, mouse actions, or other configurable items can be different for your program and system.

The Foddaa Gargaarsa LibreOffice

Tips and Extended Tips

Kasaa - Gargaartuu keessatti Jefuraa Barbaadi

Argadhu - Barbaadi Barruu-Guutuu

Toorbarruuwwan Taliiguu

Qabeentoota - Matadureewwan Gargaartuu Ijoo