CreateObject Function

UNO object uuma. Foddaaleerrattis, OLE objects uumuu ni danda'a.

Tooftaan kun akaakuu miseensota akka ulaagaatti darban uuma.

caasimaa:

oObj = CreateObject( type )

Fakkeenya:

Type address

    Name1 As String

    City As String

End Type

 

Sub main

    myaddress = CreateObject("address")

    MsgBox IsObject(myaddress)

End Sub