EqualUnoObjects Function

Yoo wantootni Basic Uno ibsaman lamaan, gatii wanta Uno tokko bakka bu'an, dhugaatu deebi'a.

caasimaa:

EqualUnoObjects( oObj1, oObj2 )

Gatii deebii:

Bool

Fakkeenya:

' Copy of objects -> same instance

oIntrospection = CreateUnoService( "com.sun.star.beans.Introspection" )

oIntro2 = oIntrospection

print EqualUnoObjects( oIntrospection, oIntro2 )

' Copy of structs as value -> new instance

Dim Struct1 as new com.sun.star.beans.Property

Struct2 = Struct1

print EqualUnoObjects( Struct1, Struct2 )