Global Statement

Jijjiiramaa ykn waraantoo sadarkaa hundataatti gareessa( kunimmoo karqurxa ykn faankishinii keessa miti),kanaaf jijjiramaa fi waraantoon mankitaabaa fi moojulii tursa ammaaf jiran eeyyamamoo dha.

caasimaa:

Global VarName[(start To end)] [As VarType][, VarName2[(start To end)] [As VarType][,...]]

Fakkeenya:

Global iGlobalVar As Integer

Sub ExampleGlobal

    iGlobalVar = iGlobalVar + 1

    MsgBox iGlobalVar

End Sub