IsNumeric Function

Lakkoofsa ta'uu himataa basdaada. Yoo himatni lakkoofsa ta'e, faankishinichi dhugaa deebisa; yoo ta'uu baate ammoo soba deebisa.

caasimaa:

IsNumeric (Var)

Gatii deebii:

Bool

Ulaagaalee:

Var: Himata kamiyyuu kan ati basdaaduu barbaaddu dha.

Error codes:

5 Ejjatoo fashalaan waamu

Fakkeenya:

Sub ExampleIsNumeric

Dim vVar As Variant

    vVar = "ABC"

    Print IsNumeric(vVar) REM Returns False

    vVar = "123"

    Print IsNumeric(vVar) REM Returns True

End Sub