CVErr Function

Himannoo diraa ykn himannoo lakkoofsaa gara himannoo addaba'aa gosa xixiqqaa"Error" tti geeddari.

caasimaa:

CVErr(Expression)

Gatii deebii:

Addaba'aa.

ulaagaa:

Himannoo:Himannoo diraa ykn lakkoofsaa kamuu geeddaruu barbaadde.