Faankishinoota Agarsiisi

Kutaan kun Faankishinoota Sa`atii Darbee bahaa odeeffannoof kan argii agarsiisu ibsa.

MsgBox Statement

Sanduuqa qaaqa ergaa ofkeessaa qabu agarsiisi.

MsgBox Function

Sanduuqa qaaqa ergaa ofkkeessaa qabu agarsii akasumas gatii deebisi.

Print Statement

Diraa ifteessame yookiin lakkoofsa qaaqatti hiikame yookiin faayiliif ibsi.