Verktøylinja for punkt og nummerering

Verktøylinja punkt og nummerering inneheld funksjonar for å endra på strukturen i nummererte avsnitt, som for eksempel å endra på rekkjefølgja eller velja ulike avsnittsnivå.

Nummerering av

Slå av nummerering eller punktmerking i det gjeldande eller dei valde avsnitta.

Ikon

Nummerering av

Flytt avsnittet eitt nivå opp i nummer- eller punkthierarkiet.

Ikon

Flytt avsnittet eitt nivå ned i nummer- eller punkthierarkiet.

Ikon

Eitt nivå opp med underpunkt

Flyttar eit avsnitt med underpunkt opp eitt nivå. Dette er berre synleg når skrivemerket står inni nummerert eller punktmerkt tekst.

Ikon

Eitt nivå opp med underpunkt

Eitt nivå ned med underpunkt

Flyttar eit avsnitt med underpunkt ned eitt nivå. Dette er berre synleg når skrivemerket står inni nummerert eller punktmerkt tekst.

Ikon

Eitt nivå ned med underpunkt

Set inn unummerert oppføring

Set inn eit avsnitt utan nummerering. Nummerering som finst frå før vert ikkje påverka.

Ikon

Set inn unummerert oppføring

Flytt opp

Set det merkte avsnittet før det avsnittet som er over.

Ikon

Flytt opp

Flytt ned

Set det merkte avsnittet etter det avsnittet som er under.

Ikon

Flytt ned

Flytt opp med underpunkt

Flytt eit avsnitt med underpunkt til over det førre avsnittet. Dette er berre synleg når skrivemerket står inni nummerert eller punktmerkt tekst.

Ikon

Flytt opp med underpunkt

Flytt ned med underpunkt

Flytt eit avsnitt med alle underpunkt til under det neste avsnittet. Dette er berre synleg når skrivemerket står inni nummerert eller punktmerkt tekst.

Ikon

Flytt ned med underpunkt

Start nummerering på nytt

Startar tekstnummereringa på nytt. Dette er berre synleg når skrivemerket står inni nummerert eller punktmerkt tekst.

Ikon

Start nummerering på nytt

Punkt og nummerering

Legg til nummerering eller punktmerking av avsnittet. Du kan óg redigera formatet på nummereringa eller punktmerkinga.

Ikon

Punktmerking på/av