Leggja til nummerering

Slik legg du til nummerering i ei liste

  1. Merk avsnitta du vil leggja til nummerering i.

  2. Klikk på symbolet Nummerering av/på Ikon på verktøylinja Formatering.

  3. Du endrar formateringa og hierarkiet for ei nummerert liste ved å klikka i lista og så opna verktøylinja Punkt og nummerering.

Merknadsikon

For å fjerna nummereringa, merk dei nummererte avsnitta og klikk på symbolet Nummerering av/på på verktøylinja Formatering.


Slik formaterar du ei nummerert liste

Du kan endra formateringa for ei nummerert liste frå menyen Format → Punkt og nummerering.