Leggja til ei punktliste

Slik legg du til punktteikn

  1. Merk dei avsnitta du vil leggja til på punktlista.

  2. Klikk på knappen Punktmerking på/av Ikon på verktøylinja Formatering.

Merknadsikon

Du fjernar punktteikna ved å merka det punktmerkte avsnittet og trykkja på knappen Punktmerking på/av på verktøylinja Formatering.


Slik formaterar du punktteikn

For å endra formateringa av punktmerkinga, vel du Format → Punkt og nummerering.

Om du for eksempel vil bruka eit anna punktteikn, klikk på fana Innstillingar og deretter på bla-knappen (...) like ved Teikn og vel teiknet du vil bruka. Du kan også klikka på fana Bilete og velja ein symbolstil i området Utval.