Bruka direkte skrivemerke

Direkte skrivemerke lèt deg skriva inn tekst kvar som helst på ei side.

Du kan bestemma eigenskapane for direktemarkøren ved å velja → LibreOffice Writer → Formateringsstøtte.

  1. Klikk på symbolet Direktemarkør Ikonverktøylinja.

  2. Trykk på eit ledig område i tekstdokumentet. Skrivemerket vil då endra seg for å visa justeringa som vil verta brukt til teksten du skriv:

    Ikon Venstrejustert

    Ikon Midtstilt

    Ikon Høgrejustert

  3. Skriv teksten din. LibreOffice set automatisk inn det rette talet på tomme linjer, og dersom innstillingane er tekne i bruk, også tabulatorar og mellomrom.

Malar og stilar

Laga ein dokumentmal

Endra standardmalen