Malar og stilar

Ein mal er eit dokument som inneheld visse stilar, bilete, tabellar, objekt og annan informasjon. Ein mal vert brukt som grunnlag for å oppretta andre dokument. Du kan for eksempel laga avsnitts- og teiknstilar i eit dokument, lagra dei som ein mal, og så bruka malen til å oppretta eit nytt dokument med dei same stilane.

Med mindre du oppgjev noko anna, vil alle nye tekstdokument i LibreOffice verta baserte på standardmalen.

LibreOffice har fleire førehandslaga malar som du kan bruka til å oppretta ulike typar tekstdokument, som for eksempel forretningsbrev.

Bruka stilar frå eit anna dokument eller ein annan mal

Laga ein sidestil basert på den gjeldande sida

Bruka stilar i fyllformatmodus

Oppretta nye stilar frå utval

Endra standardmalen