Leggja til eller fjerna ei rad eller ein kolonne ved å bruka tastaturet

Du kan leggja til eller sletta rader og kolonnar i tabellar og også dela og slå saman tabellceller frå tastaturet.

Endra rader og kolonnar med tastaturet

Endra rad- og kolonnestorleik i ein teksttabell

Dela og slå saman celler