Oppretta nye stilar frå utval

Slik lagar du ein ny stil frå eit manuelt formatert utval

 1. Vel Vis → Stilar

 2. Trykk på ikonet til stiltypen du vil laga.

 3. Trykk på den staden i dokumentet der du vil kopiera stilen frå, for eksempel i eit avsnitt du har brukt manuell formatering på.

 4. Klikk på pila nær ikonet Ny stil frå utval og vel Ny stil frå utval i undermenyen.

 5. Skriv eit namn i feltet Stilnamn.

 6. Trykk OK.

Lik lagar du ein ny stil ved å dra og sleppa

 1. Vel Vis → Stilar

 2. Trykk på ikonet til stiltypen du vil laga.

 3. Vel minst eitt teikn eller objekt i den stilen du vil kopiera. For side- og rammestilar må du velja minst eitt teikn eller objekt på sida eller i ramma.

 4. Dra teiknet eller objektet til vindauget «Stilar» og slepp.

  For avsnitts- og teiknstilar kan du dra og sleppa på det tilsvarande symbolet i vindauget «Stilhandsamar». Du treng ikkje opna stilkategorien på førehand.

Merknadsikon

Det er også råd å dra og sleppa ei ramme i stilhandsamaren for å laga ein ny rammestil. Klikk på ramma, vent ei kort stund med museknappen nede utan å flytta musa. Dra ramma over i stilhandsamaren og slepp ho i symbolet for rammestilar.