Laga og leggja til sidestilar

LibreOffice bruker sidestilar for å spesifisera oppsettet av ei side, for eksempel sideretning, bakgrunn, margar, topptekstar, botntekstar og tekstspalter. For å endra oppsettet på éi enkelt side i eit dokument, kan du laga og bruka ein tilpassa sidestil på sida.

Endra sideretning (liggjande eller ståande)

Endra sidebakgrunn

Slik lagar du ein ny sidestil

 1. Vel Vis → Stilar.

 2. Trykk på knappen Sidestilar.

 3. Høgreklikk på eit element i lista over sidestilar og vel Ny.

 4. På fana Handsamar kan du skriva eit namn på sidestilen i feltet Namn.

 5. Gjer éin av desse:

 1. Bruk fanene i dialogvindauget for å setja vala for utsjånaden til sidestilen. Trykk deretter på OK.

Slik legg du til ein sidestil

 1. Trykk på den sida i dokumentet du vil bruka sidestilen på.

 2. Vel Vis → Stilar og klikk på knappen Sidestilar.

 3. Dobbeltklikk på eit namn på lista.

Slik legg du ein sidestil til eni side

 1. Trykk på den staden i dokumentet der du vil at den nye sida skal byrja.

 2. Vel Set inn → Fil.

 3. Vel Sideskift.

 4. I boksen Stil vel du sidestilen som skal brukast på den sida som kjem etter eit manuelt sideskift.

 5. Trykk OK.

Sidetal

Om topp- og botntekstar

Laga ein sidestil basert på den gjeldande sida

Setja inn kapittelnamn og -nummer i ein topp- eller botntekst

Formatera topp- og botntekstar

Endra standardmalen