Setja inn og fjerna sideskift

Slik set du inn eit manuelt sideskift

  1. Trykk på den staden i dokumentet der du vil at den nye sida skal byrja.

  2. Trykk Ctrl + Enter.

Slik slettar du eit manuelt sideskift

  1. Trykk framfor det første teiknet på sida som kjem etter eit manuelt sideskift.

  2. Trykk på rettetasten.

Slik slettar du eit manuelt sideskift før ein tabell

  1. Høgreklikk i tabellen og vel Tabell.

  2. Klikk på fana Tekstflyt.

  3. Fjern avkryssinga i boksen Skift.

Sidetal

Dialogvindauget «Set inn skift»