Endra nummereringa i ei nummerert liste

Du kan fjerna nummereringa frå eit avsnitt i ei nummerert liste eller endra talet ei nummerert liste startar med.

Tipsikon

Viss du vil bruka nummererte overskrifter, kan du velja Verktøy → Kapittelnummerering for å tildela nummerering til ein avsnittsstil. Ikkje bruk nummereringsknappen på formateringsverktøylinja til dette.


Slik fjernar du talet frå eit avsnitt i ei nummerert liste

  1. Trykk framfor det første teiknet i avsnittet du vil fjerna nummereringa frå.

  2. Gjer éin av desse:

Slik endrar du nummeret som ei nummerert liste byrjar med

  1. Trykk kvar som helst i den nummererte lista.

  2. Vel Format → Punktlister og nummerering og klikk på fanaVal.

  3. Skriv inn nummeret lista skal byrja med i feltet Start ved.

  4. Trykk OK.

Nummerering og nummereringsstilar

Leggja til ei punktliste

Leggja til nummerering

Slå av punktmerking og nummerering i enkelte avsnitt

Bruka bilettekstar

Oppgje talfølgjer

Wiki-side (på engelsk) om å nummerera avsnitt ved hjelp av stilar.