Bruka stilar frå eit anna dokument eller ein annan mal

Du kan importera stilar frå eit anna dokument eller ein annan mal til det gjeldande dokumentet.

Opna dialogvindauget for Last inn stilar anten ved å

  1. Bruk avkryssingsboksene nedst i dialogvindauget for å velja kva stiltyper du vil importera. For å byta ut stilar med same namnet i det gjeldande dokumentet som dei du importerar, vel Skriv over.

  2. Gjer éin av desse:

Malar og stilar

Laga ein sidestil basert på den gjeldande sida