Setja inn bilete frå galleriet med dra og slepp

Du kan dra og sleppa eit objekt frå galleriet inn i eit tekstdokument, eit rekneark, ei teikning eller ein presentasjon.

For å byta ut eit galleriobjekt du har sett inn i eit dokument, kan du halda nede tastane Skift + Ctrl, og deretter dra eit anna galleriobjekt oppå det gamle objektet.

Setja inn bilete

Setja inn bilete frå ei fil

Setja inn eit innskanna bilete

Setja inn bilete frå LibreOffice Draw eller Impress

Setja inn eit Calc-diagram i eit tekstdokument

Redigera biletobjekt