Kapittelnummerering

Du kan endra disposisjonen på overskriftene eller gje eit nivå i disposisjonen ein tilpassa avsnittsstil. Du kan også leggja nummerering av kapittel og inndelingar til avsnittsoverskrifter. Som standard står avsnittsstilen «Overskrift 1» øvst i kapittelhierarkiet.

Slik legg du til automatisk nummerering i ein overskriftstil

  1. Vel Verktøy → Kapittelnummerering og trykk på fana Nummerering.

  2. Vel overskriftsstil for kapittelnummer i boksen Avsnittsstil.

  3. Vel nummereringsstilen du vil bruka i boksen Tal og trykk på OK.

Slik fjernar du den automatiske kapittelnummereringa frå ein avsnittsstil

  1. Trykk på byrjinga av teksten i avsnittsoverskrifta, etter talet.

  2. Trykk på tilbakestegtasten for å sletta talet.

Slik bruker du ein tilpassa avsnittsstil som topptekst

  1. Vel Verktøy → Kapittelnummerering og trykk på fana Nummerering.

  2. Trykk på den tilpassa stilen i lista Avsnittsstilar.

  3. Trykk på overskriftnivået du vil knyta tilpassa avsnittstilar til i lista Nivå.

  4. Trykk OK.

Endra disposisjonsnivået i nummererte lister og punktlister

Organisera kapittel med «Dokumentstruktur»