Bilete og diagram

Viss knappen Bilete og diagramverktøylinja er slått på, vert ingen bilete viste – berre tomme rammer som plasshaldarar.

Ikon

Bilete og diagram