Skalering av førehandsvising

Vel kor mykje førehandsvisinga skal forstørrast eller forminskast.