Start nummerering på nytt

Startar tekstnummereringa på nytt. Dette er berre synleg når skrivemerket står inni nummerert eller punktmerkt tekst.

Ikon

Start nummerering på nytt