Flytt ned med underpunkt

Flytt eit avsnitt med alle underpunkt til under det neste avsnittet. Dette er berre synleg når skrivemerket står inni nummerert eller punktmerkt tekst.

Ikon

Flytt ned med underpunkt