Sum

Slå på sum-funksjonen. Merk at skrivemerket må vera i cella der du vil at summen skal dukka opp.

LibreOffice kjenner att celleområdet for 
sum-funksjonen så lenge cellene inneheld tal. Før du legg inn dataa, må du slå på Talgjenkjenning i sprettoppmenyen til tabellen.

Vel Bruk for å godta summeringsformelen på tekstlinja.

Ikon

Sum