Lenkje

Koplar den merkte ramma til neste ramme. Teksten vil automatisk flyta frå den eine ramma til den neste.

Ikon

Kopla rammer

Setja inn, redigera og kopla tekstrammer